fbpx
Energiledelse
ISO 50001

Energiledelse

Standard

ISO50001:2018

Brancher

Henvender sig til større produktionsvirksomheder, regioner, kommuner, ejendomsselskaber

Energiledelse ISO 50001

Hvorfor Energiledelse?

Energiledelse er et værktøj, virksomheden kan benytte til at få øget fokus på energiforbruget. Med Energiledelse får virksomheden mulighed for at forstå, hvordan energien benyttes, identificere energispild, og løbende reducere det samlede energiforbrug.
Energi i form af el, varme og vand er en ressource i virksomheden, og med det rette fokus er der en økonomisk gevinst, der kan afdækkes og høstes, foruden den klimamæssige gevinst.
Virksomheden kan ligeledes benytte sit arbejde med Energiledelse i intern og ekstern kommunikation.  

Energiledelse sikrer en systematisk tilgang til energi og energibesparelser.

Med Energiledelse får virksomheden defineret en energipolitik, der afspejler den overordnede vision. Man får lavet målsætning, delmål, og får lavet de handleplaner, der sikrer at virksomheden når i mål med reduktion af CO2-udledningen, eller reduktion af energiforbruget indenfor den givne tidsramme.

Ved brug af nøgletal skabes der et overblik over energiperformance i bygninger og produktionsanlæg, overblik i forhold til målene, samt overblik og status på handleplaner.

Hvordan opbygges energiledelsessystemet?

Implementering af energiledelse i virksomheden tager udgangspunkt i kravene fra ISO50001:2018 standarden. Standarden beskriver ikke hvordan energiledelsessystemet skal opbygges og implementeres, men beskriver alene de krav der er til ledelsessystemet for at virksomheden skal kunne certificeres efterfølgende. Virksomheden vælger naturligvis selv hvor langt den vil gå ift. kravene, og om den ønsker at bliver certificeret eller ej.
Virksomheden kan godt udvælge og fokusere på nogle enkelte punkter i standarden, men vi anbefaler dog at tage ”hele pakken” da punkterne som regel giver rigtig god mening og værdi for virksomheden.

Certificeret energiledelse

Vores ydelse og rådgivning er baseret på at skulle afdække alle punkter fra standarden og leder således kunden hen til at kunne opnå certificering af energiledelsessystemet.
Et effektivt implementeret energiledelsessystem der kan certificeres, vil give økonomiske og klimamæssige gevinster.

Metode for energiledelse:

Der er flere måder at gribe implementering og opbygning af et energiledelsessystem an på. Implementeringsrækkefølgen følger ikke nødvendigvis punkterne i standarden kronologisk, men følger en implementeringsplan som vi aftaler og som giver mening for jer.

Som udgangspunkt følger vi denne metode for hvert enkelt krav fra standarden:

- 1 -
Hvad er kravet fra standarden?
- 2 -
Hvordan skal kravet forstås og hvad betyder det i praksis?
- 3 -
Hvor er virksomheden nu ift. til kravet?
- 4 -
Hvor ønsker virksomheden at nå hen?
- 5 -
Hvad mangler der så?
- 6 -
Hvem gør hvad og til hvornår?
Previous
Next

Vi har bl.a. hjulpet:

Virksomheder kan med energiledelse få indblik i egen forretning, sætte fokus på at spare en vigtig ressource (energi), og dermed både reducere omkostninger og være med til Danmarks grønne omstilling.

Ja. Energiledelse kan både gøres ved at indføre DS/EN ISO 50001 Energiledelse eller tilføje nogle af kapitlerne herfra til et ledelsessystem lavet efter DS/EN ISO 14001 Miljøledelse.

Ja. Energiledelse kræver at der løbende spares på energien. I den forbindelse er det vigtigt at udarbejde gode EnPI’er (Energy Performance Indicators), der tager højde for svingninger i produktion og efterspørgsel, så vi stadig kan påvise at vi gør tingene bedre.

Nej. Der kan dog være nogle tilskud til virksomheder, som er betinget af at have energiledelse. 
Energiledelse kan også være et alternativ til store virksomheder, der har krav om energisyn.

Vil du vide mere om Energiledelse?

Finn Søndergaard Boysen Direktør Ingeniørteam

Finn Søndergaard Boysen

Adm. Direktør, Ejer, Ingeniør
Kim Falck Grony Ingeniørteam Ejer Ingeniør Reg. Energisynskonsulent

Kim Falck Grony​

Ejer, Ingeniør, Reg. Energisynskonsulent
Ingeniørteam Logo Kontakt

INGENIØRTEAM

Magnoliavej 2-4, 5250, Odense SV
Scroll to Top