Vi er meget glade for at få Kim Falck Grony som ny kollega og som partner i Ingeniørteam pr. 1. maj 2018. 

Kim er 52 år og stærkstrømsingeniør fra Københavns Teknikum. Senere har han suppleret ingeniøruddannelsen med en HD i Organisation ved SDU.

Siden 1992 har Kim arbejdet med energibesparelser i mange afskygninger. Først ved Københavns Belysningsvæsen, senere hos Elforsyningens Energirådgivning og herefter 14 år hos Enervision.

I 2017 hvor SE lukkede afdelingen på Fyn, startede Kim en ny afdeling op i Odense under Viegand Maagøe.

Efter godt et år hos Viegand Maagøe, blev Kim tilbudt ansættelse og partnerskab hos Ingeniørteam i Odense.

Kim har rigtig stærke kompetencer indenfor tørring, dampproduktion, trykluft, pumpning, ventilation, køletårne samt procesanlæg i industrien.

Konkret har Kim rådgivet kunder indenfor Korn-, foderstof, biooliefremstilling, tørringsindustri, grønttørrerier, fiskefoderfabrikker, spånplade-produktion, proteinfabrikker og kartoffelmelsfabrikker.

De sidste 5 – 10 år har Kim i stigende grad løst opgaver som bygherrerådgiver. Det er udbudsopgaver, tilsyn og dimensionering og køb af signalgivere, pumper, ventilatorer mv.

Samlet har Kim et godt fundament for løsning af processpecifikke opgaver i industrien. Dette fundament skal fremover anvendes i regi af Ingeniørteam og i et godt samarbejde med Finn Boysen og øvrige medarbejdere i Ingeniørteam.