fbpx
Måleteknik - spor

Elektriske målinger og verificering på jævnstrømsbaner, letbaner


Standard

DS/EN50122-2

Brancher

Jernbaner, letbaner, S-bane, sporveje og metro.

Måleteknik - spor

På jævnstrømsbaner som letbaner og S-baner er der mange udfordringer med krybestrøm. For at forhindre eller reducere krybestrømmene, vælger man at isolere sporene og skinnerne fra jord. 

Vi kan tilbyde at udføre målinger af isolationsværdierne i forbindelse med anlæg af banen eller måle når banen er i drift. 

Vi anvender de målemetoder der er defineret i standarden DS/EN50122, men laver også en egen udviklet kombinationsmåling, hvilket betyder at vi kan måle i længere stykker ad gangen end de maksimalt 2km der er angivet i standarden. 

Hvis isolationsværdier er under kravene eller anbefalingerne fra Standarden, kan vi ligeledes lave fejlsøgning. Vi anvender flere metoder, men en vigtig er ”Voltage potential Measurement” og ”Voltage gradient” målingen. 

Med de metoder kan vi med god sikkerhed indkredse fejlene selv på længere strækninger.

Vi har bl.a. hjulpet:

Vil du vide mere om
måleteknik?

Lasse Pavia Hansen Energiteknolog

Lasse Pavia Hansen

Rådgiver, Energiteknolog
Finn Søndergaard Boysen Direktør Ingeniørteam

Finn Søndergaard Boysen

Adm. Direktør, Ejer, Ingeniør
Rådgivende Ingeniørfirma

INGENIØRTEAM

Magnoliavej 2-4, 5250, Odense SV
Scroll to Top