KLS-D kvalitetsledelsessystem for drift af højspændingsanlæg

STANDARD: BEKENDTGØRELSE OM SIKKERHED FOR DRIFT AF ELEKTRISKE ANLÆG

BRANCHE: ELFORSYNING, PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER, KOMMUNER

Elforsyningsvirksomheder og virksomheder der har elproduktion eller højspændingsanlæg skal have et ledelsessystem til deres højspændingsanlæg.

Det er anlægsejeren der har ansvaret for, at der udarbejdes et kvalitetsledelsessystem til drift af anlægget. Ledelsessystemet har fokus på kvaliteten og sikkerheden i anlægget.

Du kan som anlægsejer drifte dit elanlæg selv, eller overdrage driften til en driftsansvarligvirksomhed, men du har som anlægsejer stadig nogle ansvar herunder at ledelsessystemet er dit og følger anlægget.

Vi hjælper gerne med at opbygge og implementere et brugervenligt og overskueligt KLS-D kvalitetsledelsessystem, der har fokus på sikkerhed for personale og materiel.

Vi kan levere et komplet brugervenligt webbaseret system, men det er dit valg hvilken platform du ønsker systemet på.

Processen


Opstart

Udarbejdelse af kvalitetshåndbogen

Tilpasninger og rettelser ifm implementering

(Evt. intern audit)

KLS-D anvendes og forbedres løbende

Processen


Opstart

Udarbejdelse af kvalitetshåndbogen

Tilpasninger og rettelser ifm implementering

(Evt. intern audit)

KLS-D anvendes og forbedres løbende