SKS-D og KLS-D kvalitetsledelsessystem for drift af el-forsyningsvirksomhed

Der er krav om at el-forsyningsvirksomheder og virksomheder der har elproduktion eller højspændingsanlæg, skal have et SKS-D system. Fra 1. Juli 2017 træder der en ny bekendtgørelse i kraft, som betyder at SKS-D systemet skal ændres til KLS-D. Men det er ikke blot navnet der ændres. Der er ændrede og skærpede krav på flere områder og procedurer i den nye bekendtgørelse.

Vi hjælper gerne med at opbygge og implementere et brugervenligt og overskueligt KLS-D kvalitetsledelsessystem, der lever op til de ændrede krav og har fokus på sikkerhed for personale og materiel.

Vi kan levere et komplet brugervenligt webbaseret system, men det er dit valg hvilken platform du ønsker systemet på.

Processen


Opstart

Udarbejdelse af kvalitetshåndbogen

Tilpasninger og rettelser ifm implementering

(Evt. forhåndsgodkendelse)

Intern audit besøg

Certificeringsbesøg af 3. part kontrolvirksomhed

SKS-D og KLS-D anvendes og forbedres løbende

Processen


Opstart

Udarbejdelse af kvalitetshåndbogen

Tilpasninger og rettelser ifm implementering

(Evt. forhåndsgodkendelse)

Intern audit besøg

Certificeringsbesøg af 3. part kontrolvirksomhed

SKS-D og KLS-D anvendes og forbedres løbende