Udarbejdelse af lovpligtige energisyn

Udarbejdelse af lovpligtige energisyn
Danmark har tiltrådt EU’s energieffektiviseringsdirektiv fra 2012. Det medfører, at alle danske virksomheder eller dattervirksomheder til internationale koncerner skal udføre et lovpligtigt energisyn.

Reglerne er opdateret i bekendtgørelse 1146 fra 20. november 2019.

Hvis din virksomhed er omfattet af reglerne, er du blevet kontaktet af Energistyrelsen med en deadline for indlevering af et energisyn.

Ingeniørteam har ansatte, som er godkendt til udførsel af energisyn, som opfylder bekendtgørelsen. Energisynene følger retningslinjerne i EN16247 for udførsel af energisyn.