Leverandøraudit for at sikre kvaliteten

Audit af dine leverandører er med til at sikre kvaliteten af dine produkter og ydelser i din virksomhed. De fleste virksomheder er afhængige af, hvad underleverandører leverer og det kan være svært at styre kvaliteten, da det ligger ved en ekstern.

En leverandøraudit sætter fokus på om de krav I sætter til leverandøren bliver overholdt, så I får hvad der er aftalt, i den rette kvalitet, samt undersøger muligheder og risici I jeres samarbejde, så I kan tage beslutninger på faktuelt grundlag.

Leverandøraudits kan f.eks. foretages i forhold til lovgivning, ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14.001 miljøledelse og/eller krav i kontrakter.

Fordele ved leverandøraudits:


  • Afdækning af muligheder og risici
  • Sikrer kvaliteten

Vi hjælper jer med:


  • Fastsættelse af omfang
  • Afdække fokusområder
  • Auditbesøg
  • Overholdelse af krav
  • Finde muligheder og risici

Processen


Opstartsmøde

Afdækning og afgrænsning af audit

Auditbesøg ved leverandør

Afrapportering af resultat

Processen


Opstartsmøde

Afdækning og afgrænsning af audit

Auditbesøg ved leverandør

Afrapportering af resultat