Audit af energibesparelser

I aftalen for energiselskabernes energispareindsats, er der krav til den dokumentation, kvalitetssikring og auditering der skal udføres af energiselskaberne og deres aktører.

Vi vil gerne være jeres partner på kvalitetssikrings siden. Vi har en lang række erfaringer fra opbygning af ledelsessystemer indenfor kvalitet og energi samt auditering af både ledelsessystemer og energibesparelser.

Vi har oparbejdet stor viden og erfaring i gennem intern audit af energibesparelser ved mere end 10 Energiselskaber alene i 2016, så vi ved hvor de typiske udfordringer er henne, og vi kan hjælpe med at gøre auditprocessen nem samt sætte fokus på forbedringer i alle led af jeres arbejde med energibesparelser.

Specialer:


  • Rullende audit
  • Energibesparelser inden for IT udstyr

Vi hjælper jer med:


  • Audit af kvalitetssystem & besparelser
  • Tolkning af Energispareaftalen
  • Procedurer til kvalitetssystemet
  • Aftaler med aktører & husejere
  • Beregning af besparelser