ISO 50001 er standarden for energiledelse

Energi er en vigtig del af virksomhedens drift og nogle af de største omkostninger kan ligge her. Effektiv energiledelse er ikke bare godt for miljøet, der er også godt for virksomhedens lønsomhed og konkurrenceevne. Minimering af omkostninger forbundet med energi til produktionen, lys og varme, er ofte en overset konkurrenceparameter.

Vi hjælper med at implementere et brugervenligt og overskueligt ledelsessystem, med fokus på energioptimering og løbende forbedring. Systemet er tilpasset virksomhedens arbejdsprocesser og strategi, således at det giver mest mulig værdi.

Virksomheder med mere end 250 ansatte og en omsætning over 370 mio. kr., skal have foretaget energisyn. Alternativ til dette er, at indføre energiledelse i virksomheden efter ISO 50001 eller ISO 14001 med tillægskrav.

Lempelse af PSO betaling:
Elintensive virksomheder kan opnå statstilskud til lempelse af deres PSO-betaling. For at få tilskud, skal den tilskudsberettigede virksomhed indgå en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen.

Inden der kan indgås en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen, skal virksomheden have implementeret et energiledelsessystem, som er certificeret efter energiledelsesstandarden ISO 50001 og Energistyrelsens supplerende krav.

Vi har stor erfaring i at føre virksomheder gennem processen frem mod certificering så de kan opnå godkendelse og få tilbagebetalt en del af PSO-betalingen. Ofte er det ret store beløb der er tale om.

Undtagelse af kravet om energisyn vha. af implementering af afsnit 4.4.3 fra ISO 50001
Hvis din virksomhed har miljøledelsesstandarden ISO 14001 og ønsker at blive undtaget kravet om energisyn, så kan vi hjælpe med dette. Vi hjælper virksomheden med at implementere afsnit 4.4.3 fra ISO 50001 som en udvidelse af jeres eksisterende system, hvilket undtager virksomheden for kravet om energisyn.

Afsnit 4.4.3 i ISO 50001 er energigennemgangen, og med implementering af denne slipper virksomheden ikke kun for kravet om energisyn, de får også et bedre overblik over deres energiforbrug, og om hvorvidt en implementering af et fuldt Energiledelsessystem ville kunne betale sig.

Virksomheder med energiledelse oplever:


 • Bedre udnyttelse af energien
 • Reducering af energi omkostningerne
 • Bedre beslutningsgrundlag
 • Styrket miljøprofil blandt kunder
 • Bedre fokus på energispare-projekter og gennemførelse heraf

Vi leder jer trygt igennem områderne:


 • Implementering
 • Energikortlægning
 • Energipolitik, energimål og handleplaner
 • Ledelsens opgaver og forpligtigelse
 • Løbende forbedring af energipræstationen
 • Intern audit
 • Certificering

Processen


Opstart

Screening og energigennemgang

Fastsættelse af baseline og EnPi

Beskrivelse af procedurer

Opsætte politikker, mål og handleplaner

Udrulning i hele virksomheden

Ledelsessystemet er færdigbeskrevet

Systemet anvendes i virksomheden

Intern audit

Certificering

Ledelsessystemet anvendes i virksomheden

Løbende forbedring af energipræstationen

Processen


Opstart

Screening og energigennemgang

Fastsættelse af baseline og EnPi

Beskrivelse af procedurer

Opsætte politikker, mål og handleplaner

Udrulning i hele virksomheden

Ledelsessystemet er færdigbeskrevet

Systemet anvendes i virksomheden

Intern audit

Certificering

Ledelsessystemet anvendes i virksomheden

Løbende forbedring af energipræstationen