fbpx
KLS-D

KLS-D kvalitetsledelsessystem for drift af højspændings-anlæg

Standard

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg

Brancher

Elforsyning, Produktionsvirksomheder, datacentre, kraftværker, offentlige el-anlæg m.v.

KLS-D

Elforsyningsvirksomheder og virksomheder, der har elproduktion eller højspændingsanlæg, skal have et ledelsessystem til deres højspændingsanlæg.

Ifølge bekendtgørelsen om sikkerhed for drift af elektriske anlæg har anlægsejeren ansvaret for, at der udarbejdes et kvalitetsledelsessystem for drift af anlægget.

Du kan som anlægsejer drifte dit el-anlæg selv, hvis du har én af Sikkerhedsstyrelsen godkendt driftsansvarlig person tilknyttet virksomheden, eller du kan overdrage driften til en ekstern driftsansvarlig virksomhed.

Vi hjælper gerne med at opbygge og implementere et brugervenligt og overskueligt kvalitetsledelsessystem, der tilgodeser sikker drift af det elektriske anlæg.

Vi kan levere et komplet brugervenligt webbaseret system, der specifikt er designet til dit anlæg.

Vi har bl.a. hjulpet:

Alle ejere af et højspændingsanlæg skal have KLS-D.

KLS-D følger anlægget og CVR-nummer. Hvis der er to CVR-numre, skal hvert nummer have deres eget KLS-D. Der er dog store friheder i, hvordan systemerne bygges op, så længe de opfylder kravene i bekendtgørelsen.

I kan godt være anført både som anlægsejer og driftsansvarlig virksomhed.

Det kommer an på, hvordan systemet bliver leveret. I skal være opmærksomme på, at kvalitetssystemet er tilknyttet anlægget, og at det er anlægsejer, som har ansvar for at der er et KLS-D. 

Vil du vide mere om
KLS-D?

Carl Viggo Hjort Chefkonsulent

Carl Viggo Hjort

Chefkonsulent, Driftsansvarlig
Finn Søndergaard Boysen Ingeniørteam Direktør Ejer

INGENIØRTEAM

Magnoliavej 2, 5250 Odense SV
Scroll to Top