fbpx
KLS Lovgivning

KLS Lovgivning

På denne side finder du en oversigt over det mest relevante KLS-A lovstof på området for autorisation af el, vvs og kloak samt KLS-D for drift af elektriske anlæg.

Hvis der er mangler i nedenstående, eller lovgivning du mener skal være på listen, så skriv gerne til: fsb@ingt.dk

Autorisation Generelt

Bekendtgørelsesnummer:

Titel:

Kort beskrivelse:

Status:

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Ansøgning om autorisation og generelle krav til den fagligt ansvarlige

Gældende

Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Indeholder generelt kravene for autorisation

Gældende

Bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet

Mulighed for delautorisation indenfor specifikke områder, herunder installation og tilslutning af solcellesystemer o.a.

Gældende

Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet

Indholder krav til virksomhedens kvalitetsledelsessystem

Gældende

Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.

Specifikke krav til den faglige ansvarlige inden for el, vvs, kloak og gas

Gældende

Bekendtgørelse om el-, gas- og vandinstallationer m.v. i fabriksmæssigt fremstillede mobile enheder og bygningsdele

Installationer i mobile enheder hvor der ikke er krav om autorisation

Gældende

El Autorisation

Bekendtgørelsesnummer:

Titel:

Kort beskrivelse:

Status:

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer

Krav til sikker udførelse af el installationer

Gældende

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven)

Generelle krav til sikker arbejde nær elektriske anlæg

Gældende

DS/HD 60364-6:2007

Del 6: Verification

Verifikation og efterprøvning af udførte elektriske installationer jf. BEK 1082 Kapitel 6

Gældende

HD-60364 Serien

40 standarder

Standarder omhandlende el installationer

Gældende (afløser SB6 o.a.)

Elektriske installationer

Krav til udførelse af eleltriske installationer

Udfases (kan anvendes til 1/7 2019)

Lavspændingstavler – Del 1: Generelle regler

Generelle regler til lavspændingstavler

 

Gældende

Lavspændingstavler – Del 2: Effektfordelingstavler

Generelle regler til lavspændingstavler

 

Gældende

Lavspændingstavler – Del 3: Fordelingstavler beregnet til at blive betjent af lægmand (DBO-tavler)

Generelle regler til lavspændingstavler

 

Gældende

Lavspændingstavler – Del 5: Tavler til energiforsyning i offentlige net

Generelle regler til lavspændingstavler

 

Gældende

VVS Autorisation

Bekendtgørelsesnummer:

Titel:

Kort beskrivelse:

Status:

Bygningsreglement

Krav til udførelse af installationer

Gældende

Gas

Bekendtgørelsesnummer:

Titel:

Kort beskrivelse:

Status:

Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer

Indeholder krav til sikker udførelse af gasinstallationer

Gældende

Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel

Indeholder krav til sikker udførelse af gasinstallationer

Gældende

Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg

Indeholder krav til sikker drift af gasanlæg

Gældende

Foreskrifter for udførelse af gasinstallationer

Reglement for arbejde med gasinstallationer

Gældende

Kloak Autorisation

Bekendtgørelsesnummer:

Titel:

Kort beskrivelse:

Status:

Bygningsreglement

Krav til udførelse af installationer

Gældende

Driftsledelse

Bekendtgørelsesnummer:

Titel:

Kort beskrivelse:

Status:

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven)

Generelle krav til sikker arbejde nær elektriske anlæg

Gældende

Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg

Generelle krav til drift af elektriske anlæg, herunder krav til kvalitetsledelsessystemet KLS-D

Gældende

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

Generelle krav til arbejde nær elektriske anlæg

Gældende

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg

Generelle sikkerhedskrav til elektriske anlæg

Gældende

Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg del 1: generelle krav

Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg del 1: generelle krav

Gældende

Standarder for elektriske installationer

Flere standarder

Gældende

Scroll to Top