fbpx
FAQ

KLS-D

Alle ejere af et højspændingsanlæg skal have KLS-D.

KLS-D følger anlægget og CVR-nummer. Hvis der er to CVR-numre, skal hvert nummer have deres eget KLS-D. Der er dog store friheder i, hvordan systemerne bygges op, så længe de opfylder kravene i bekendtgørelsen.

I kan godt være anført både som anlægsejer og driftsansvarlig virksomhed.

Det kommer an på, hvordan systemet bliver leveret. I skal være opmærksomme på, at kvalitetssystemet er tilknyttet anlægget, og at det er anlægsejer, som har ansvar for at der er et KLS-D. 

ENERGILEDELSE

Virksomheder kan med energiledelse få indblik i egen forretning, sætte fokus på at spare en vigtig ressource (energi), og dermed både reducere omkostninger og være med til Danmarks grønne omstilling.

Ja. Energiledelse kan både gøres ved at indføre DS/EN ISO 50001 Energiledelse eller tilføje nogle af kapitlerne herfra til et ledelsessystem lavet efter DS/EN ISO 14001 Miljøledelse.

Ja. Energiledelse kræver at der løbende spares på energien. I den forbindelse er det vigtigt at udarbejde gode EnPI’er (Energy Performance Indicators), der tager højde for svingninger i produktion og efterspørgsel, så vi stadig kan påvise at vi gør tingene bedre.

Nej. Der kan dog være nogle tilskud til virksomheder, som er betinget af at have energiledelse. 
Energiledelse kan også være et alternativ til store virksomheder, der har krav om energisyn.

ENERGISYN

Energisyn er obligatorisk for store virksomheder.
En stor virksomhed er her defineret med over 250 ansatte eller en omsætning på mere end 50 mio. euro samt en balance på mere end 43 mio. euro.

Energisyn skal laves af registrerede energisynskonsulenter.

Hvis virksomheden indfører certificeret energiledelse i virksomheden, kan dette træde i stedet for energisynet. 

DATAANALYSE OG VISUALISERING

Bestemt. Visualisering med grafer, nøgletal og filtre er med til at give forståelse af store mængder data. Selv simple excel-ark kan ofte få en hel anden værdi når der bliver sat visuelle elementer til.

Vi er stor tilhænger af Microsoft Power BI. Det er gratis at have på sin PC. 

Forskellige problemstillinger kræver forskellige værktøjer. Vi bruger også i høj grad Excel.

Excel har bestemt nogle fordele i forbindelse med analyse, men når det kommer til visualisering, så er Microsofts store satsning Power BI’en. 
Excel fokuserer mere på enkeltværdier, og på celle niveau, hvor Power BI tænker mere i rækker og kolonner. Det giver Power BI’en nogle styrker, fordi selve tallene – de lange kolonner med data – bliver gemt væk, og der sættes øget fokus på overblikket.

ENERGIOPTIMERING

Alle virksomheder kan have glæde af det, men vores fokus ligger på produktions- og fremstillingsvirksomheder, herunder tørringsprocesser.

Scroll til toppen