fbpx
Dataanalyse & visualisering

Dataanalyse & visualisering

Anvendte programmer

Power BI, Excel

Brancher

Alle

Få indblik i data

Vi kan tilbyde dataanalyse og visualisering i Microsoft Power BI.

Vi arbejder med Microsoft Power BI som et værktøj, der bl.a. kan supplere Excel og give et overblik og indblik, som kan være svært at få i Excel alene. Power BI rapporten gemmer “tallene” væk, så resultaterne, graferne og nøgletallene kommer i fokus.

Power BI er både godt til analyse og som præsentationsværktøj.
Det er ofte i forbindelse med andre opgaver vi løser, at datavisualisering er interessant.

• I energiledelse kan det være interessant at få indblik i energiforbrug i bygninger eller produktionsdata.

• I kvalitetsledelse (ISO 9001) kan det være interessant at få indblik i kundetilfredsheden eller trend i afvigelser.

• I måleteknik kan det være interessant at få omsat og analyseret måleværdier.

Lad os forklare tingene med eksempler:

Rapport og præsentationsværktøj:

I forbindelse med kvalitetskontrol ved energiselskabernes energispareindsats afsluttes der med en rapport udarbejdet i power BI.

Rapporten har flere funktioner, da den både bruges undervejs for at holde styr på, hvor langt projektet er, og den kan let overføres til en færdig rapport med relevante nøgletal. Desuden kan den fungere som præsentationsværktøj for os eller energiselskabet ved møder, hvor der kan klikkes og filtreres i forhold til de spørgsmål, der ønskes besvaret.

I forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelse i ISO9001:2015 kvalitetsledelsessystemet kan svar fra kunder blive samlet i en rapport, så der er overblik over de indsamlede data – klar til at blive undersøgt nærmere.

Målerapport, analyse og overblik

I forbindelse med en måleteknisk opgave, hvor lækstrømme fra skinnerne på letbanen i Odense undersøges, blev målinger fra instrumenterne hentet ind i en Power BI-rapport, så analysearbejdet kunne foregå her. Pga. den visuelle tilgang, kan konklusionen skrives i rapporten og den kan gemmes som PDF og afleveres som færdig målerapport, så der ikke er behov for at kopiere grafer til f.eks. Word.

I forbindelse med en måleteknisk opgave på Odense Letbanens skinner, var det nødvendigt at have overblik over målestatus på hele letbanens længde, dvs. hvad der mangler, hvad der skal måles igen og evt. måleresultater.

Der blev lavet en rapport i Power BI, der løbende kan vise, hvor meget af banen som er testet, og helt ned på 1m kan måleresultat og RapportID findes frem.

Rapporten giver mulighed for let at informere ledelse og medarbejdere om status for projektet.

Energidata

En produktionsvirksomhed har brug for overblik over energiforbrug og nedetid i deres produktion. Data fra virksomhedens energistyringssystem, som opsamler målinger, eksporteres ugentligt og en rapport i Power BI giver et visuelt overblik over, hvorledes produktionen er gået, især i forhold til energiforbrug i forbindelse med uplanlagt stop i produktionen – dvs. spild af energi.

I forbindelse med optimering af produktionen i forhold til energiforbrug, blev produktionsdata fra alle fabrikker og alle produkter hentet ind i Power BI og en rapport blev udarbejdet. Her kunne der klikkes og filtreres, så der kunne blive dannet et overblik til det videre analysearbejde.

Vi har bl.a. hjulpet:

Produktionsvirksomheder, SEF, Lolland Kommune, Odense Letbane, Dansk Sejlunion

Bestemt. Visualisering med grafer, nøgletal og filtre er med til at give forståelse af store mængder data. Selv simple excel-ark kan ofte få en hel anden værdi når der bliver sat visuelle elementer til.

Vi er stor tilhænger af Microsoft Power BI. Det er gratis at have på sin PC. 

Forskellige problemstillinger kræver forskellige værktøjer. Vi bruger også i høj grad Excel.

Excel har bestemt nogle fordele i forbindelse med analyse, men når det kommer til visualisering, så er Microsofts store satsning Power BI’en. 
Excel fokuserer mere på enkeltværdier, og på celle niveau, hvor Power BI tænker mere i rækker og kolonner. Det giver Power BI’en nogle styrker, fordi selve tallene – de lange kolonner med data – bliver gemt væk, og der sættes øget fokus på overblikket.

Vil du vide mere om dataananlyse & visualisering?

Helmar Träger Ingeniørteam Ingeniør Lead auditor

Helmar Träger

Ingeniør, LEAD Auditor
Rådgivende Ingeniørfirma

INGENIØRTEAM

Sanderumvej 16b, 5250 Odense Sv.
Scroll til toppen